Ryszard Tomczyk

Malarz, rysownik, teoretyk oraz krytyk sztuki i literatury, pisarz, publicysta.

Urodzony 4 kwietnia 1931 r. w Radomiu.

Po przeniesieniu się rodziny w r. 1945 na Wybrzeże uczęszczał do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Chrobrego w Sopocie, które ukończył w roku 1950. Studia na Wydz. Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej W Gdańsku w zakresie filologii polskiej. Uzyskawszy dyplom, w 1953 r. przeniósł się do Elbląga i z tym miastem jest związany do dziś. Od dzieciństwa oddawał się ulubionemu rysowaniu i malowaniu. Podczas okupacji uczęszczał do ogniska plastycznego w Radomiu, które prowadził znany prof. Wacław Dobrowolski, zaś podczas mieszkania na Wybrzeżu miał żywy kontakt z prof. Marianem Mokwą w Sopocie, który korygował jego prace. Orientując się na studia w 1950 r., ważył w dłoni dwa podania – do PWSP i na PWSSP w Gdańsku, zdecydował się jednak na polonistykę ufny termu, że wcześniej czy później drogę ku sztuce – jeśli coś w nim zaiskrzy – jakoś sobie znajdzie.

W Elblągu od początku pracował jako nauczyciel w Oficerskiej Szkole Piechoty nr 3, następnie zaś w Wojskowym Ośrodku Szkolenia Ogólnego. Od roku 1959 do 1989, a nawet do 1995, był związany pracą nauczyciela z liceami ogólnokształcącymi Elbląga. W latach 1980 jako także artysta plastyk został oddelegowany do prowadzenia Centrum Sztuki Galeria El, z którą, tzn. z której twórcą i szefem Gerardem Kwiatkowskim (później Jürgenem Blumem) współpracował od r. 1965. Poza biografią nauczycielską Tomczyk ma osobną biografię literacką, plastyczną, naukową i dziennikarską.

Czytaj więcej

Twórczość

Obrazy Ryszarda Tomczyka

Niniejsza strona prezentuje zaledwie wybór twórczości artysty i może stanowić punkt wyjścia do rozmów na temat jego twórczości oraz wystaw. W tym celu zachęcamy do kontaktu osobistego z twórcą.

Kontakt